აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საგაზაფხულო სემესტრში შუალედური საგამოცდო პროცესის ონლაინ (online) სისტემით წარმართვის შესახებ ბრძანება

№01-04-30 სსიპ-აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საგაზაფხულო სემესტრში შუალედური საგამოცდო პროცესის ონლაინ (online) სისტემით წარმართვის შესახებ