დამატებით (მაინორი) პროგრამაზე დარეგისტრირების ფორმა

№01-05/386-ონლაინ პლატფორმის ფორმირების პარქტიკული ხელშეწყობის შესახებ - ელექტრონული რეგისტრაციის წარმართვისათვის (საფუძველში არსებული ბრძანების 01-05/379 გაუქმება)

რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ შემდეგ ბმულზე