ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობის სტიპენდიები 2017/2018

ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობამ 2017/2018 აკადემიური წლისთვის გამოცხადებული სასწავლო სტიპენდიის ფარგლებში გამოყო დაფინანსება 7 ქართველ სტუდენტისათვის (მათ შორის 2 აფხაზეთიდან).

დეტალური ინფორმაცია აღნიშნული პროგრამის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ დანართში, ასევე დანართში მითითებულ ვებ–გვედზე.

 

განაცხადების ელექტრონული შევსების ბოლო ვადაა 2016 წლის 30 სექტემბერი.