დოქტორანტ თამარ ნინიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2020 წელის 3 სექტემბერს #1114 აუდიტორიაში შედგება ჰუნმანიტარუოლ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „ფილოლოგიის“ სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თამარ ნინიძის სადისერტაციო ნაშრომის :“ ევფემიზმის ლინგვისტური მახასიათებლები და ფუნქციები ქართულში (V – XVIII საუკუნეთა წერილობითო ძეგლების მიხედვით)“ საჯარო დაცვა.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.