დოქტორანტ სალომე გუმბერიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2020 წლის 4 სექტემბერს 12 საათზე # 1114 აუდიტორიაში შედგება „ფილოლოგიის“ სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ სალომე გუმბერიძის სადისერტაციო ნაშრომის „სახელთა ფორმაწარმოების თავისებურებანი ქართველ ებრაელთა მეტყველებაში“ საჯარო დაცვა.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.