ირანის ისლამური რესპუბლიკის მხარდაჭერა აწსუ-ს ირანისტიკის მიმართულების სტუდენტებს

ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს კულტურის განყოფილება,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ტრადიციული კულტურული ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში, მზადყოფნას გამოთქვამს, სწავლის საფასურით უზრუნველყოს სტუდენტები (მაქსიმუმ 5 სტუდენტი), რომლებიც აირჩევენ ირანისტიკის მიმართულებას. გარდა ამისა, ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს კულტურის განყოფილება ხელს შეუწყობს ირანის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში ამ სტუდენტების გრძელ და მოკლევადიან სასწავლო გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობას

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.