აწსუ მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

თვითიზოლაციაში და კარანტინში მყოფი მაგისტრანტობის კანდიდატთა ხელშეწყობის მიზნით, სამაგისტრო პროგრამებზე რეგისტრაცია გაგრძელდება 2020 წლის 28 სექტემბრის ჩათვლით.

№01-04-90 № 01–04/66 20.08.2020 წ. რექტორის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.