აწსუ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

კორონა ვირუსის პანდემიის გავრცელების საშიშროების რისკების შემცირების მიზნით, 2020-2021 სასწავლო წლის 19 ოქტომბრიდან აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლა წარიმართება შერეული სახით: სალექციო პროცესი დისტანციურ რეჟიმში, ხოლო პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობები არადისტანციურ რეჟიმში სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

იხილეთ ბრძანება:  №01–04–106 № 01–04/79 15.09.2020 წლის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ