სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

 

2017 წლის 6 აპრილს #1114 აუდიტორიაში, 13 საათზე შედგება პედაგოგიური ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის - განათლების მეცნიერებები - დოქტორანტ მარიამ კაპანაძის  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე: "განათლება და პედაგოგიკური აზროვნება დასავლეთ საქართველოში მეოცე საუკუნის დასაწყისში (1900-1917წწ.)".