ჟენევის უნივერსიტეტის სტიპენდია 2021-2022 სასწავლო წლისათვის

ჟენევის უნივერსიტეტი 2021-2022 აკადემიური წლისთვის აცხადებს სტიპენდიას ევროპისმცოდნეობისა და საერთაშორისო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამაზე.

დამატებითი ინფორმაცია სტიპენდიის შესახებ და სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ დანართებში (დანართი1, დანართი 2)ან ვებგვერდზე: https://www.meig.ch/programme/meig-programme/

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.