კონფერენცია პოლონეთში

პოლონეთის განათლების სოციოლოგიური კვლევის ქსელისა და სხვა პრესტიჟული ორგანიზაციების მხარდაჭერით პოლონეთში იმართება კონფერენცია: „განათლება და მულტიკულტურული მსოფლიოს გამოწვევები - ინტერდისციპლინარული პერსპექტივა“.
რეგისტრაციისათვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქვე:
Dear Esteemed Colleagues

Please take part in the International conference on Education, supported by ESA RN10 and RN 33, The Polish Commision for UNESCO and many other prestigious organizations.
The title of the conference is: "EDUCATION AND THE CHALLENGES OF THE MULTICULTURAL WORLD - AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE"
The fee of 25 euro makes the conference widely accessible so we hope you may be interested in registering as a "live" presenter or join 4 other novel options for participation. All options come with conference certificate.

Here is a link to registration page:

The participation fee of 25 euro should be paid by the 5th of January 2021.

The list of options is as follows:
http://www.aps.edu.pl/media/2393537/information-no1.pdf

We hope to hear from you and to see you at the conference.

With best wishes

Organizing Committee

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.