იტალიის მთავრობის სტიპენდიები

იტალიის მთავრობა უცხოელი მოქალაქეებისთვის და უცხოეთში მცხოვრები იტალიელი მოქალაქეებისთვის აცხადებს სასტიპენდიო პროგრამას 2017-2018 აკადემიური წლისათვის საბაკალავრო, სამაგისტრო და დოქტორანტურის საფეხურებზე სხვადასხვა მიმართულებით (სამედიცინო განათლების გარდა). სტიპენდია ყოველთვიურად შეადგენს 900 ევროს.

განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდზე:
http://www.ambtbilisi.esteri.it/ambasciata_tbilisi/ka/ambasciata/news/dall_ambasciata/2017/03/borse-di-studio-per-la-georgia.html

კანდიდატურის ელექტრონული განაცხადის შევსების ბოლო ვადაა 2017 წლის 10 მაისი.
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ-მისამართზე:
http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html