საერთაშორისო სამეცნიერო ინტერდისციპლინური კონფერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო ინტერდისციპლინური კონფერენცია ციკლიდან „პოლონურ-ქართული ლიტერატურული, ენობრივი და ისტორიული კავშირები“ ქართულ და პოლონურ კულტურათა
დიალოგი XIX-XX საუკუნეებში. კონფერენცია ტარდება 8 მაისს, ონლაინ რეჟიმში. 

იხილეთ პროგრამა

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.