საერთაშორისო ვირტუალური ტექნო ბანაკი საფრანგეთში

ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის 2021 წლის 28 ივნისიდან - 2 ივლისამდე საფრანგეთში ტარდება ვირტუალური ტექნო ბანაკი ინჟინერიის მიმართულებით ინგლისურ ენაზე.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ-გვერდზე:
https://www.epf.fr/en/article/epf-virtual-tech-camp-2021

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.