სტიპენდია ესტონეთის მეწარმეობის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტიში (EUAS)

ესტონეთის მეწარმეობის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი (EUAS) ქართველი სტუდენტებისათვის აცხადებს ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს (MFA) 2 წლიან სრულ სტიპენდიას საერთაშორისო ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე (IBA)
https://www.euas.eu/study%20programs/program/international_business_administration

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ დანართი და ვებ-გვერდი: https://www.euas.eu/events%20and%20news/?nid=2561&scr#event2561

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.