იტალიის მთავრობის სტიპენდიები

იტალიის მთავრობა 2021-2022 აკადემიური წლისთვის გამოყოფს სტიპენდიებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და საზღვარგარეთ მცხოვრები იტალიელი მოქალაქეებისთვის.

სტიპენდიები ითვალისწინებს სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებს, ხელოვნების, მუსიკისა და ცეკვის უმაღლესი პროფესიული განათლების კურსებს, სამეცნიერო კვლევით პროგრამებსა და იტალიური ენისა და კულტურის კურსებს.
განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 13 ივლისი 16.00 სთ.
დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებ-გვერდი:
https://ambtbilisi.esteri.it/ambasciata_tbilisi/ka/informazioni_e_servizi/borse%20di%20studio%20ed%20altre%20opportunita/borse-offerte-dal-governo-italiano.html