სადოქტორო პროგრამებზე 2021-2022 სასწავლო წლისათვის მისაღები გამოცდების საკითხები

დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდების საკითხები:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

1. დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურა

2. ფილოლოგია (ქართული ლიტერატურა)

3. ფილოლოგია (ქართველური ენათმეცნიერება)

4. ფილოლოგია (შეპირისპირებითი ლინგვისტიკა)

5. ფილოლოგია (თეორიული ენათმეცნიერება)

6. ფილოლოგია (გერმანული ენათმეცნიერება)

7. ფილოლოგია (კლასიკური ფილოლოგია)

8. ფილოლოგია (არაბული-ფილოლოგია)

9. ფილოლოგია (თურქული-ფილოლოგია)

10. ფილოლოგია (სპარსული-ფილოლოგია)

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

1. საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები

2. „სურსათის მეცნიერება და  ტექნოლოგია“ 

დოქოტრანტურაში მისაღები უცხო ენის ტესტის ნიმუში