საშემოდგომო სემესტრის მობილობისათვის პროცედურების წარმართვის შესახებ

№134-1 საშემოდგომო სემესტრის მობილობისათვის პროცედურების წარმართვის შესახებ