2021-2022 სასწავლო წლისათვის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის დანიშვნის შესახებ

2021-2022 სასწავლო წლისათვის დოქტორანტურის პროგრამებზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები ჩატრდეს საუნივერსიტეტო სივრცეში შემდეგი გრაფიკის მიხედვით:

 გამოცდა უცხო ენაში - 29 სექტემბერი 10 საათი;
 გამოცდა სპეციალობაში - 30 სექტემბერი 10 საათი;
 საუნივერსიტეტო გამოცდები ჩატარდეს უნივერსიტეტის I კორპუსში (თამარ მეფის ქუჩა № 59) - № 1208, 1209, 1211 და 2205 აუდიტორიებში;
 შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაზე გამსვლელთა რეგისტრაცია დაიწყოს 09:00 საათზე;
 ის კანდიდატები, რომლებიც დადასტურებული კოვიდის გამო ვერ გამოცხადდებიან საუნივერსიტეტო სივრცეში გამოცდაზე, დოკუმენტალური დასაბუთების შემთხვევაში შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაში ჩაერთვებიან ონლაინ Microsoft Teams / Moodle პლატფორმებით ვიდეოთვალის დაკვირვების რეჟიმით. აღნიშნულმა კანდიდატებმა კოვიდის დადასტურების დოკუმენტი ელექტრონულად უნდა გადმოაგზავნონ მისამართზე ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript..