2021-2022 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის დანიშვნის შესახებ

2021-2022 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა ჩატრდეს საუნივერსიტეტო სივრცეში 28 სექტემბერს 14 საათზე. შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაზე გამსვლელთა რეგისტრაცია დაიწყოს 13:00 საათზე;

 შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა ჩატარდეს უნივერსიტეტის I კორპუსში (თამარ მეფის ქუჩა № 59) - № 1208, 1209, 1205, 1210, 1213, 1214, 1216, 1217, 1219 და 1220, აუდიტორიებში;
 ის კანდიდატები, რომლებიც დადასტურებული კოვიდის გამო ვერ გამოცხადდებიან საუნივერსიტეტო სივრცეში გამოცდაზე, დოკუმენტალური დასაბუთების შემთხვევაში შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაში ჩაერთვებიან ონლაინ Microsoft Teams / Moodle პლატფორმებით ვიდეოთვალის დაკვირვების რეჟიმით. აღნიშნულმა კანდიდატებმა კოვიდის დადასტურების დოკუმენტი ელექტრონულად უნდა გადმოაგზავნონ მისამართზე ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript..