საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქუთაისური საუბრები” – XIV

2017 წლის 3-4 ნოემბერს, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „ქუთაისური საუბრები” – XIV. კონფერენციის თემა: „ქართველური ენობრივ-კულტურული მემკვიდრეობა”.

კონფერენციის საინფორმაციო წერილი ქართულად

კონფერენციის საინფორმაციო წერილი ინგლისურად