აწსუ უცხო ენათა ცენტრში სახელშეკრულებო წესით მოსაწვევი პირების შესარჩევად გამოცხადებული კონკურსის ნიმუშები

აწსუ უცხო ენათა ცენტრში სახელშეკრულებო წესით მოსაწვევი პირების შესარჩევად გამოცხადებული კონკურსის ნიმუშები:

1. ტესტის ფორმატი (PDF)

2. Listening Sample (PDF)

3. Listening recording (Mp3)

4. Use of English and Reading Sample (PDF)

5. Writing Sample (PDF)