ავსტრიის სასწავლო და კვლევითი სტიპენდიები 2022 -2023 სასწავლო წლისთვის

ავსტრიის მთავრობა 2022 - 2023 სასწავლო წლისთვის აცხადებს ფრანც ვერფელის (Franz Werfel), რიჩარდ პლაშკას (Richard Plaschka) და ერნესტ მახის (Ernst Mach) სტიპენდიებს ქართველი სტუდენტებისა და მეცნიერებისთვის.

დამატებითი ინფორმაცია და სააპლიკაციო ფორმები ინგლისურ და გერმანულ ენებზე განთავსებულია შემდეგ ვებგვერდზე: grants.at