2017-2018 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამებზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაზე ჩარიცხვის უფლების მქონე მაგისტრანტობის კანდიდატთა სია

2017-2018 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამებზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაზე ჩარიცხვის უფლების მქონე მაგისტრანტობის კანდიდატთა სია

შენიშვნა:

1. კონკურსანტები, რომლებიც არ არიან აღნიშნულ სიაში სააპელაციო განაცხადის მისაღებად უნდა გამოცხადდნენ სარეგისტრაციო კომისიაში 2017 წლის 22 სექტემბერს 10 საათიდან 14 საათამდე  (თამარ მეფის ქ. # 59, I კორპუსი, ოთახი 1211).

2. სააპელაციო განაცხადის განხილვა შედგება  2017 წლის 22 სექტემბერს 15 საათზე, ოთახი # 1128  (თამარ მეფის ქ. # 59, I კორპუსი, ოთახი 1128).

3. ევროპისმცოდნეობისა და გერმანული ენა და ლიტერატურის სპეციალობების მაგისტრანტობის კანდიდატთა ნაშრომები გასწორდება ხვალ და შედეგები ცნობილი იქნება 15 საათზე. სააპელაციო განაცხადები განიხილება 2017 წლის 22 სექტემბერს 16 საათზე, ოთახი # 1128  (თამარ მეფის ქ. # 59, I კორპუსი, ოთახი 1128).

გვარი სახელი ფაკულტეტი სპეციალობა
ბზეკალავა შაქრო აგრარული აგროეკოლოგია
გოგნაძე მაია აგრარული აგროეკოლოგია
ქარჩავა დიმა აგრარული აგროეკოლოგია
ქაშაკაშვილი ანა აგრარული აგროეკოლოგია
ჯიაძე ინდიკო აგრარული აგროეკოლოგია
შაშიაშვილი დავითი აგრარული აგროინჟინერია
ჯულაყიძე თემურ აგრარული აგროინჟინერია
ჯაფარიძე მაგდანა აგრარული ლანდშაფტური არქიტექტურა
ხელაძე გაგა აგრარული სუბტროპიკული კულტურების გადამუშავების ტექნოლოგია
ალავიძე ოთარი აგრარული ტურიზმი
დვალიშვილი ქრისტინე აგრარული ტურიზმი
კიკვაძე მარიამი აგრარული ტურიზმი
ლომაშვილი თამთა აგრარული ტურიზმი
ადამია გიორგი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ასათიანი თამარი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ახვლედიანი თამუნა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ბაჩილავა ირაკლი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ბელთაძე ლენა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
გამრეკლიძე სალომე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
გიორგაძე გვანცა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
გიორგაძე სალომე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
გიორხელიძე გიორგი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
გოგიაშვილი სალომე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
გოგოძე თათია ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
გოლეთიანი ანა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
გურგენიძე გიორგი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
გურეშიძე ნათია ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
დიასამიძე შორენა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
დიდბარიძე თამთა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
დიდბარიძე ლევანი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
დიდბარიძე მერი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
დოლაბერიძე სალომე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ზივზივაძე კონსტანტინე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
თოდუა ედიკა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
კახაძე გიორგი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
კერესელიძე კახაბერი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
კილაძე გვანცა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
კიწმარიშვილი გიორგი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
კუდაკოვი გიორგი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ლეშკაშელი მარიამ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ლიკლიკაძე ნიკა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ლობჟანიძე ვალერ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ლომაშვილი ირაკლი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ლომთაძე ბექა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
მარტიროსიანი დარეჯანი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
მინაშვილი სალომე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
მინდიაშვილი ალუდა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
მიქაუტაძე ნინო ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ნამიჭეიშვილი ლანა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
რაზმაძე ანა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
სალდაძე ვასილი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
საღრიშვილი მამუკა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
საცერაძე ნანა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ტაბატაძე ლაშა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ფუთურიძე თამთა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ქავთარაძე ნია ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ქვაჩაკიძე მათე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ყიფიანი ანი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ჩირგაძე თინათინი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ცერცვაძე გიორგი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ჭრელაშვილი ლაშა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ჯანელიძე ოლეგი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ჯილესაშვილი თორნიკე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ბასილაძე გიორგი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
გრძელიშვილი დავითი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
დარსალია ვალერი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
კაშია თეკლა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
კაშია ნინო ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
კვაჭაძე თინათინ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
კოპალაძე ანა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
მაცაბერიძე მარიამ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
მერკვილაძე ქეთევან ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
ობოლაძე მარიამი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
ოქროპილაშვილი ციცინო ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
სანიკიძე მარიამ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
სვინტრაძე თამთა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
ქვაჩაკიძე მარიამი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
ცხოვრებაძე ზურაბ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
წულაია აკაკი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
წურწუმია დავითი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
ხურციძე ნინო ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
ხუჯაძე გიორგი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
ალავიძე ნინო ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ლიდერობა და მენეჯმენტი უმაღლეს განათლებაში (ინგლისურენოვანი)
კოღუაშვილი ვიქტორია ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ლიდერობა და მენეჯმენტი უმაღლეს განათლებაში (ინგლისურენოვანი)
ჩირგაძე ლალი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ლიდერობა და მენეჯმენტი უმაღლეს განათლებაში (ინგლისურენოვანი)
ძაგნიძე სალომე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ლიდერობა და მენეჯმენტი უმაღლეს განათლებაში (ინგლისურენოვანი)
კუხიანიძე მარიამი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალისტიკა
საკანდელიძე ანა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალისტიკა
ხარაბაძე თეონა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალისტიკა
ბიწაძე მონიკა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
გელაშვილი ბექა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
გელაშვილი თამარ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
გველებიანი ვახტანგ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
გორგოძე ხატია ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
გუბელაძე მაგდა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
დუმბაძე რუსუდან ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
კეზევაძე თამარი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
კენჭოშვილი გვანცა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
კუტივაძე ბექა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
ლილუაშვილი მარეხი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
მურცხვალაძე თეიმურაზი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
რევიშვილი ანანო ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
ტურძელაძე მარი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
ღამბაშიძე მერი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
ყურუა ნანა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
ყურუა ნინო ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
შანიძე თინათინ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
ჩუბინიძე მარიეტა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
ხურციძე ლილე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
ჯიაძე ნიკა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
ჯოლია თეონა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
ბასილაძე თორნიკე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
გოჩელაშვილი მარგალიტა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
კაკაურიძე ნათია ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
კოსტავა მამუკა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
კუპრეიშვილი კობა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
ორმოცაძე სოფიო ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
სალდაძე დარეჯანი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
საცერაძე პავლე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
ფესტვენიძე ნინო ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
ჩიხლაძე მარიამი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
ჭარბაძე მარიამი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
ადამია ნათია ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
არაბიძე გიორგი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
ბაბუნაშვილი ქრისტინე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
ბარდაველიძე თეა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
ბურჯანაძე კონსტანტინე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
გაბადაძე თეონა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
გოგბერაშვილი გიორგი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
გოგსაძე ანა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
კერვალიშვილი მირანდა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
ნიშნიანიძე ანრი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
ნუცუბიძე მევლუდი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
სინაურიძე ბექა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
ფაიქიძე ნიტა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
ქაჯაია ირაკლი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
ქუთათელაძე სოსო ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
ქურასბედიანი ნესტორი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
შალიკიანი მედეა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
ჩაკვეტაძე გვანცა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
ჩიქოვანი ლევანი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
ჭეიშვილი როინი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
ხონელიძე ქრისტინე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
გოგლიჩაძე ნინო ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბიოლოგია
კიკვაძე მედეა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბიოლოგია
ლოლუა ელენე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბიოლოგია
ნასუაშვილი ნინო ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბიოლოგია
გოროზია სალომე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
ლომიძე სალომე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
სახელაშვილი მარიამ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
ძოძუაშვილი მარიამი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
ჯანაძე მარი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
ხეცურიანი ანანო ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ელექტრონული ბიზნესი
აბესაძე საბა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა თეორიული ფიზიკა
ალავიძე შმაგი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა თეორიული ფიზიკა
ბანძელაძე ბაქარი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა თეორიული ფიზიკა
ბოხუა ეკა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა თეორიული ფიზიკა
ალთუნაშვილი გოგა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ინფორმაციული სისტემები
ბოლქვაძე გიორგი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ინფორმაციული სისტემები
თავხელიძე არჩილი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ინფორმაციული სისტემები
ბაღათურია გიორგი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები
ბრეგაძე დავით ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები
ვაშაყმაძე იუზა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები
მეტრეველი აკაკი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები
მინაძე გიორგი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები
ჟორჟოლიანი მერაბ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები
რობაქიძე ალექსანდრე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები
აბჟანდაძე როენა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მათემატიკა
ბარაბაძე ნოდარი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მათემატიკა
ბუცხრიკიძე ირაკლი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მათემატიკა
გორგოძე ნიკო ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მათემატიკა
პერტაია მარია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მათემატიკა
სამხარაძე პეტრე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მათემატიკა
ფოჩხუა თორნიკე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მათემატიკა
ცირეკიძე ლევანი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მათემატიკა
ბარბაქაძე ნინო ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა რეგიონალური გეოგრაფია და რეკრეაციული რესურსები
ბიბილეიშვილი მირიან ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა რეგიონალური გეოგრაფია და რეკრეაციული რესურსები
დანგაძე თინათინი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა რეგიონალური გეოგრაფია და რეკრეაციული რესურსები
ერაძე მაია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა რეგიონალური გეოგრაფია და რეკრეაციული რესურსები
კვერნაძე თინათინი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა რეგიონალური გეოგრაფია და რეკრეაციული რესურსები
ლელაძე ეკა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა რეგიონალური გეოგრაფია და რეკრეაციული რესურსები
ოქროპილაშვილი ბექა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა რეგიონალური გეოგრაფია და რეკრეაციული რესურსები
წურწუმია თამარ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა რეგიონალური გეოგრაფია და რეკრეაციული რესურსები
აშვეთია ნათია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ქიმია
გოგბერაშვილი ზურაბი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ქიმია
ზამბახიძე ეკა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ქიმია
აბუთიძე გიორგი მედიცინის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
ბაქრაძე თამარი მედიცინის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
გურგენაძე სალომე მედიცინის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
მამრიკიშვილი აკაკი მედიცინის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
მაღლაკელიძე ნინო მედიცინის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
მაღლაფერიძე ნოდარი მედიცინის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
ტყებუჩავა გიორგი მედიცინის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
ბაკურაძე ნინო მედიცინის ფარმაცია
გალდავა ნათია მედიცინის ფარმაცია
ვერხვიაშვილი ხათუნა მედიცინის ფარმაცია
კვიტაშვილი მზევინარი მედიცინის ფარმაცია
მარგველაშვილი მონიკა მედიცინის ფარმაცია
მაჩიტიძე მირანდა მედიცინის ფარმაცია
ჟორჟოლიანი თინათინ მედიცინის ფარმაცია
ქველიაშვილი მარიამი მედიცინის ფარმაცია
ცერცვაძე ქეთევანი მედიცინის ფარმაცია
ცუცქირიძე სოფიო მედიცინის ფარმაცია
ადამია მაია პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ალავიძე ლანა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
არძენაძე მელანო პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ბედინაშვილი ასმათი პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ბოკუჩავა ანა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ბრეგაძე მაია პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ბურჯალიანი სალომე პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ბუღაშვილი ეკატერინე პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
გელენიძე მარინა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
კოპალიანი სოფიკო პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
მამასახლისი ნინო პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
მარუაშვილი ეკა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
მაჩაიძე ია პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
მელაძე ლანა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
მერკვილაძე ნინო პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
მესტუმრიშვილი მაკა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ონიანი თეკლე პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
რაზმაძე მაგდა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
სამარგულიანი შორენა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
სურმანიძე ზამირა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ფარცვანია ვალინა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ფხაკაძე ნინო პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ქირია ნინო პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ჩაგანავა თამარი პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ჩაკვეტაძე თინათინ პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ჩუბინიძე სალომე პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ჩხობაძე ელისო პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ჭუმბურიძე ანნა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ხარაბაძე თათია პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ჯინჭარაძე რუსუდანი პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
არხანიანი მიხეილი საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკა
გენძეხაძე ავთანდილ საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკა
გურგუჩიანი გაგა საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკა
მაჭავარიანი ლაშა საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკა
მსხვილიძე ბიძინა საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკა
ნაჭყეპია ანზორი საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკა
ფარჯიანი იროდი საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკა
ფაცაცია ირაკლი საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკა
ცერცვაძე შაქრო საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკა
ხარაბაძე გიორგი საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკა
ხვიჩია ნიკა საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკა
ხობუა გიორგი საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკა
ჯაფარიძე დავით საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკა
დევიძე გიორგი საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
ზივზივაძე ტერენტი საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
თურმანიძე ავთანდილი საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
კიკნაველიძე ოთარი საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
კოპალიანი ვაჟა საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
სილაგაძე თენგიზი საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
ქლიბაძე მიხეილ საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
შარაშენიძე ზურაბი საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
შერგილაშვილი დარინე საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
ხმელიძე მარიამი საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
ჯანგავაძე ლაშა საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
ჯიშკარიანი მაგდა საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
ბერაია თეკლა საინჟინრო-ტექნიკური კრიმინალისტიკური ტექნიკა და ტექნიკური ექსპერტიზა
კაპატაძე თეონა საინჟინრო-ტექნიკური კრიმინალისტიკური ტექნიკა და ტექნიკური ექსპერტიზა
ტონია საბა საინჟინრო-ტექნიკური კრიმინალისტიკური ტექნიკა და ტექნიკური ექსპერტიზა
ბრეგაძე ლაშა საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
გელხვიიძე გურამი საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
გვილავა თორნიკე საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
გიორგაძე დავითი საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
გოგელიძე იური საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
გუბელაძე გიორგი საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
კამლაძე გიორგი საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
კოღუაშვილი რევაზი საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
სანიკიძე გიორგი საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
სანიკიძე დავითი საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
ურჯუმელაშვილი გულიკო საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
ცერცვაძე საბა საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
დვალიშვილი მაგდა საინჟინრო-ტექნიკური საავტომობილო ტრანსპორტი
ლევიძე გაგა საინჟინრო-ტექნიკური საავტომობილო ტრანსპორტი
ბოჭორიშვილი შალვა საინჟინრო-ტექნიკური სატრანსპორტო ლოჯისტიკა
ნაჭყეპია იაგო საინჟინრო-ტექნიკური სატრანსპორტო ლოჯისტიკა
დავლაძე ნიკა საინჟინრო-ტექნიკური ხარისხის მართვა და ტექნიკური ექსპერტიზა
კვეტენაძე გოგიტა საინჟინრო-ტექნიკური ხარისხის მართვა და ტექნიკური ექსპერტიზა
აბუთიძე მაია საინჟინრო-ტექნოლოგიური გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია
გორდაძე ზურაბი საინჟინრო-ტექნოლოგიური გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია
გორელიშვილი გოგა საინჟინრო-ტექნოლოგიური გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია
გუბელიძე ნათია საინჟინრო-ტექნოლოგიური გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია
ზეინკლიშვილი თამუნა საინჟინრო-ტექნოლოგიური გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია
იონანიძე გივი საინჟინრო-ტექნოლოგიური გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია
კუპატაძე ნიკა საინჟინრო-ტექნოლოგიური გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია
მუმლაძე თეონა საინჟინრო-ტექნოლოგიური გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია
სოფრომაძე სოფიო საინჟინრო-ტექნოლოგიური გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია
ახვლედიანი ზურაბი საინჟინრო-ტექნოლოგიური სასურსათო ტექნოლოგია
ბოგვერაძე ირაკლი საინჟინრო-ტექნოლოგიური სასურსათო ტექნოლოგია
გელაშვილი ნოდარი საინჟინრო-ტექნოლოგიური სასურსათო ტექნოლოგია
გრძელიძე დავითი საინჟინრო-ტექნოლოგიური სასურსათო ტექნოლოგია
მაკარიძე სოფიო საინჟინრო-ტექნოლოგიური სასურსათო ტექნოლოგია
მიმინოშვილი ნუნუკა საინჟინრო-ტექნოლოგიური სასურსათო ტექნოლოგია
ბიბილაშვილი თამარი საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
გიორგობიანი ციალა საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
კვანტრიშვილი თინათინ საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
კვიმსაძე ქრისტინე საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
ნასრაძე მაგდა საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
სულაქველიძე ლენა საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
ქათამაძე სალომე საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
ღვინიანიძე მარინე საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
ყაჭეიშვილი სალომე საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
ჯიშიაშვილი თამარი საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
გაჩეჩილაძე მარინე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
ერაძე თინა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
ვაშაკიძე იზა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
თუთბერიძე ნათია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
იობიძე ქრისტინე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
ლიკლიკაძე ციცინო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
მსხვილიძე ლია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
მშვენიერაძე სალომე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
რობაქიძე მარიამი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
სოსელია ანა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
ტორჩინავა ეკატერინე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
ფხაკაძე გვანცა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
ქუთათელაძე გვანცა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
შალამბერიძე სალომე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
ჩეჩელაშვილი ანა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
ჩიხრაძე ნათია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
ჭუმბაძე მარიამი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
ხვიჩია ნანი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
ხუბუა თათია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
ჯოჯუა ნინო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
ალიხანიანი ხატია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა არქეოლოგია და ანტიკური ცივილიზაციები
კაპანაძე ირაკლი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა არქეოლოგია და ანტიკური ცივილიზაციები
ქათამაძე თორნიკე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა არქეოლოგია და ანტიკური ცივილიზაციები
ჯიმშელეიშვილი თეონა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა არქეოლოგია და ანტიკური ცივილიზაციები
ბარდაველიძე დარეჯანი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აღმოსავლური ფილოლოგია
თოფურია ანა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აღმოსავლური ფილოლოგია
მარტაძე გვანცა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აღმოსავლური ფილოლოგია
მიქაუტაძე მარიამ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აღმოსავლური ფილოლოგია
ჯიჯელავა მაია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აღმოსავლური ფილოლოგია
ადეიშვილი ოთარი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ევროპისა და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორია
ლაშხი თამარი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ევროპისა და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორია
ფურცხვანიძე თამარი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ევროპისა და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორია
ჭკადუა გიორგი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ევროპისა და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორია
ჯანაძე გიორგი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ევროპისა და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორია
ბასილაია ფიქრია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ენა და ლიტერატურა
გოგიშვილი ანა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ენა და ლიტერატურა
კეჭყემაძე ქეთინო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ენა და ლიტერატურა
კვეტენაძე ანა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ენა და ლიტერატურა
კოხრეიძე თამარი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ენა და ლიტერატურა
მაკარიძე ნათია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ენა და ლიტერატურა
ფხაკაძე მირანდა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ენა და ლიტერატურა
გამეზარდაშვილი ლელა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კლასიკური ფილოლოგია
ფარულავა ბესიკი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კლასიკური ფილოლოგია
კაშია ნინო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა რუსული ენა და ლიტერატურა
გაბუნია გიორგი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საქართველოს ისტორია
გიორგაძე ანანო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საქართველოს ისტორია
გოგიბერიძე ნანა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საქართველოს ისტორია
გორდულაძე თედო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საქართველოს ისტორია
ზაქარიაძე თამარი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საქართველოს ისტორია
კენჭაძე ნათია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საქართველოს ისტორია
კვაშილავა პაატა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საქართველოს ისტორია
მაღლაკელიძე ლაშა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საქართველოს ისტორია
ფოცხვერია ვახტანგ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საქართველოს ისტორია
ქარციძე ბექა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საქართველოს ისტორია
არაბიძე მინდია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფილოსოფია - რელიგიის კვლევები
კალანდია გვანცა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფილოსოფია - რელიგიის კვლევები
ხარატიშვილი იაგო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფილოსოფია - რელიგიის კვლევები
ბარბაქაძე ნუნუკა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართველური ენათმეცნიერება
ბაღათურია ქრისტინა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართველური ენათმეცნიერება
დევიძე თამაზი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართველური ენათმეცნიერება
თედორაძე სოფიო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართველური ენათმეცნიერება
იობიძე დავით ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართველური ენათმეცნიერება
მალაღურაძე მარიკა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართველური ენათმეცნიერება
მილორავა თამარი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართველური ენათმეცნიერება
ნიქაბაძე თინათინი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართველური ენათმეცნიერება
ჩირგაძე თეონა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართველური ენათმეცნიერება
ჭანტურია ფიქრია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართველური ენათმეცნიერება
ხაბულიანი ლინდა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართველური ენათმეცნიერება
ჯალაღონია თეონა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართველური ენათმეცნიერება
ბერაძე ლილე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა
ბურჯალიანი თინათინი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა
გიორგაძე სალომე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა
გოგსაძე თეონა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა
გოდერიძე ნინო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა
თეგეტაშვილი ლია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა
მუშკუდიანი სალომე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა
რუხაძე სალომე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა
ქოჩიაშვილი ელისო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა
შვანგირაძე ანა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა
ხუჭუა ლელა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა
ჯუღელი მარიამი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა
ქორიძე თამარი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ხელოვნების თეორია
შარაშენიძე მარიამ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ხელოვნების თეორია