მე-9 საერთაშორისო სტუდენტური კონგრესი (HUMSOS) მალტეპეს უნივერსიტეტში (თურქეთის რესპუბლიკა)

მალტეპეს უნივერსიტეტი (თურქეთის რესპუბლიკა) 2021 წლის 2-4 ივნისს გიწვევთ ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა მე-9 საერთაშორისო, ონლაინ სტუდენტურ კონგრესზე.
დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ დანართი ან ვებ-გვერდი.

რეგისტრაციისათვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს.