ცხადდება კონკურსი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერაზმუს+ პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად პან-ევროპულ უნივერსიტეტში, სლოვაკეთი

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აკაკი წერეთლის სახელემწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებს.

მიმართულებები: ბაკალავრიატი - საერთაშორისო ურთიერთობები. მაგისტრატურა - საერთაშორისო ურთიერთობები, ეკონომიკა და საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი.
აუცილებელი მოთხოვნაა ინგლისური ენის ცოდნა (B2).
მობილობის პერიოდი და ხანგრძლივობა:
2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი 3 თვე (სექტემბერი-დეკემბერი).

საჭირო დოკუმენტები ინგლისურ ენაზე):
1. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae)
2. პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი
3. ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
4. დიპლომის ასლი (მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის)
5. ნიშნების ფურცელი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
6. სასწავლო ხელშეკრულება იხ. დანართი
7. სტუდენტის ცნობა (ქართულ ენაზე)

განაცხადების მიღება იწარმოებს 2022 წლის 16 აპრილამდე
აწსუ საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურში (III კორპუსი, V სართუ-ლი, ოთახი 3504).
დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებ-გვერდი ან მიმართეთ საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურს.