სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2017 წლის 2 ნოემბერს #1114 აუდიტორიაში, 14 საათზე შედგება აგრარული ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის - აგროინჟინერიის - დოქტორანტ ლუხუმ ჭელიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე:,,თხილის პლანტაციების მოსავლიანობის ამაღლება სამამულო წარმოების ბიოპრეპარატისა და ბიოსასუქის შეტანის მანქანური ტექნოლოგიების დამუშავებით“.