მასწავლებლის მომზადების საგანამანათლებლო პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების საგანამანათლებლო პროგრამაზე სასწავლო პროცესი დაიწყება 2017 წლის 16 ოქტომბერს. პროგრამაზე ჩარიცხულ პირებთან საინფორმაციო ტიპის შეხვედრა გაიმართება იმავე დღეს 15 საათზე უნივერსიტეტის მწვანე დარბაზში.