სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენცია: „ფსორიაზი შიგნიდან გარეთ“

2017 წლის 30 ოქტომბერს, მსოფლიო ფსორიაზის დღესთან დაკავშირებით, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი, საქართველოს ფსორიაზის ასოციაცია „პსოჯორჯია“ -სთან ერთად ატარებს სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციას: „ფსორიაზი შიგნიდან გარეთ“ (“Psoriasis Inside Out”).
დასაწყისი 14.00 სთ. მედიცინის ფაკულტეტის კორპუსი.