შვეიცარიის მთავრობის მიერ გამოცხადებული სადოქტორო, პოსტ-სადოქტორო და კვლევითი სტიპენდიები, 2023-2024 წლისათვის

წერილის თანახმად, საელჩოში საბუთების ჩაბარების ბოლო ვადა არის 2022 წლის 25 ნოემბერი 14:00 საათი.
დაინტერესებულ პირებს, შეკითხვების შემთხვევაში, შეუძლიათ მიმართონ შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს შემდეგ ელ. მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
დამატებითი ინფორმაციის მოსაძიებლად მოცემულია ბმული: www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng
სტიპენდიების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ დანართის სახით წარმოდგენილ ფაილებში.