№ 149/2 საგაზაფხულო სემესტრის შიდა საუნივერსიტეტო და დამატებით (Minor) პროგრამებზე სტუდენტთა მობილობისათვის პროცედურების წარმართვის შესახებ

№ 149/2 საგაზაფხულო სემესტრის შიდა საუნივერსიტეტო და დამატებით (Minor) პროგრამებზე სტუდენტთა მობილობისათვის პროცედურების წარმართვის შესახებ