ესტონეთის პრეზიდენტი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

ესტონეთის პრეზიდენტის შეხვედრა აწსუ სტუდენტებთან