რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2022 წლისs 12 ივლისის 01-04/46 ბრძანებით
რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები
გვარი სახელი ფაკულტეტი მიმართულება ქვემიმართლება საკონკურსო თანამდებობა
1 იმედაძე სოფიო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აღმოსავლური ფილოლოგია არაბული ფილოლოგია ასისტენტ-პროფესორი
2 გობიანი მირანდა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა გერმანული ფილოლოგია გერმანული ენა ასისტენტ-პროფესორი
3 ფხაკაძე შორენა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ისტორია ხელოვნებათმცოდნეობა (კინო, მუსიკა, სახვითი) ასისტენტ-პროფესორი
4 პერტაია ნათია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კლასიკური ფილოლოგია   ასისტენტ-პროფესორი
5 კვანტრე ვერა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა რუსული ფილოლოგია რუსული ლიტერატურა ასისტენტ-პროფესორი
6 მელქაძე ნანული ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა რუსული ფილოლოგია რუსული ენა ასისტენტ-პროფესორი
7 სიჭინავა ნელი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა რუსული ფილოლოგია რუსული ენა ასისტენტ-პროფესორი
8 ჩიკვაიძე ანა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა რუსული ფილოლოგია რუსული ენა ასისტენტ-პროფესორი
9 ბუაძე ნინო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფრანგული ფილოლოგია ფრანგული ლიტერატურა ასისტენტ-პროფესორი
10 რეხვიაშვილი ქეთევანი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფრანგული ფილოლოგია ფრანგული ენა ასისტენტ-პროფესორი
11 ჩიმქე ჰარუნ  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ფილოლოგია ქართული ენა ასოცირებული პროფესორი
12 გოგიბერიძე ირინე პედაგოგიური პედაგოგიკა   ასისტენტ-პროფესორი
13 ჭოხონელიძე ნინო პედაგოგიური პედაგოგიკა   ასისტენტ-პროფესორი
14 ჩხიკვაძე ირმა პედაგოგიური სწავლების მეთოდიკათა მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა ასისტენტ-პროფესორი
15 კოსტავა მაია მედიცინის თერაპია   ასისტენტ-პროფესორი
16 სიმონიძე ვასილი მედიცინის თერაპია   ასისტენტ-პროფესორი
17 ტყეშელაშვილი თინათინ მედიცინის თერაპია   ასისტენტ-პროფესორი
18 ვაკანსია მედიცინის ქირურგია   ასისტენტ-პროფესორი
19 ჯაფარიძე ნინო მედიცინის ქირურგია   ასისტენტ-პროფესორი
20 კანდელაკი მარგალიტა მედიცინის პრეკლინიკური მედიცინა ფარმაკოლოგია ასისტენტ-პროფესორი
21 ხუჯაძე ირმა მედიცინის სტომატოლოგია   ასისტენტ-პროფესორი
22 მარგველაშვილი ნინო ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბიოტექნოლოგია   ასოცირებული პროფესორი
23 თევდორაძე სერგო საინჟინრო-ტექნიკური ელექტრული ინჟინერია ელექტროტექნიკა, ელექტროენერგეტიკა ასისტენტ-პროფესორი
24 ნაკაშიძე ვლადიმერი საინჟინრო-ტექნიკური ხარისხის მართვა და ტექნიკურ-ეკონომიკური ექსპერტიზა   ასისტენტ-პროფესორი
25 ცუცქირიძე ნინო საინჟინრო-ტექნოლოგიური ქიმიური და ფარმაცევტული ტექნოლოგია   ასისტენტ-პროფესორი
26 ჭანტურია  თენგიზი საზღვაო-სატრანპსორტო საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და მოდელირება   ასისტენტ-პროფესორი
27 დოღონაძე ქეთევანი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასოცირებული პროფესორი
28 რუსაძე ირმა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასოცირებული პროფესორი
29 ჩარკვიანი ნუნუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასისტენტ-პროფესორი
30 ჩიქოვანი მარიამი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასოცირებული პროფესორი
31 გაბადაძე მაია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასისტენტ-პროფესორი
32 დემეტრაძე ნინო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასისტენტ-პროფესორი
33 თვალაძე თამარი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასისტენტ-პროფესორი
34 ნაჭყეპია მაია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასისტენტ-პროფესორი
35 ყიფიანი სოფიო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასისტენტ-პროფესორი
36 ჭოხონელიძე ქრისტინე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასისტენტ-პროფესორი
37 ჯულაყიძე ეკატერინე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასისტენტ-პროფესორი
38 ჯანელიძე ნათელა ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება ფინანსები ასისტენტ-პროფესორი
39 ბჟალავა მზისადარი საზღვაო-სატრანპსორტო ბიზნესის მართვა    ასისტენტ-პროფესორი
40 დავითაია ბადრი საზღვაო-სატრანპსორტო ბიზნესის მართვა    ასისტენტ-პროფესორი
41 ბაშელეიშვილი ირაკლი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები   ასოცირებული პროფესორი
42 სახელაშვილი თეიმურაზი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები   ასისტენტ-პროფესორი
43 ჩაჩუა გიორგი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები   ასოცირებული პროფესორი
44 გვენცაძე გიორგი ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა სოციალური მეცნიერებები პოლიტოლოგია ასისტენტ-პროფესორი