აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2022 წლის 25 ივლისის 01-04/49 ბრძანებით რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2022 წლის 25 ივლისის 01-04/49 ბრძანებით
რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები
გვარი სახელი ფაკულტეტი მიმართულება ქვემიმართლება საკონკურსო თანამდებობა
1 ლუხუტაშვილი ნანა ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება მენეჯმენტი ასოცირებული პროფესორი
2 მიქაბაძე სოფიკო ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება მენეჯმენტი ასოცირებული პროფესორი