ლუნდის უნივერსიტეტის (შვედეთი) სტიპენდიები

ლუნდის უნივერსიტეტის (შვედეთი) სტიპენდიები კვების ტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე.

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ:
http://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TALIV