"1924 წლის ეროვნული აჯანყება საქართველოში"

ტიერ ბერიშვილის საჯარო ლექცია
ქართველ ხალხთა მეგობრობისა და კულტურის ფრანგული ასოციაციის პრეზიდენტი, ლევილის მამულის მართვის საბჭოს წევრი

ლექცია იმართება აწსუ-ს პროფ. ვახტანგ ამაღლობელის სახელობის ამერიკის შესწავლის ცენტრის თანადგომით
მოდერატორი ფილოლოგიის დოქტორი მარიამ მარჯანიშვილი

2022 წ. 25 ოქტომბერი 14:00 სთ. I კორპუსი, აუდიტორია 1216.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თამარ მეფის ქ. 59
დასწრება თავისუფალია!