პროექტი „ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში“

ერაზმუს + DITECH „ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში“ პროექტის ფარგლებში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალისათვის დაგეგმილია ტრენინგების ციკლი.  2022 წლის 7 ოქტომბერს  ჩატარდა ტრეინინგი თემაზე: „საგანმანათლებლო ტექნილოგიების  და პლატფორმების გამოყენება სწავლა-სწავლების პროცესში“. შეხვედრა წარიმართა ონლაინ პლათფორმა  Teams-ის საშუალებით. ტრენინგს ესწრებოდა 46 აკადემიური პერსონალი.