სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2017 წლის 26 დეკემბერს 14 საათზე №1114 აუდიტორიაში გაიმართება საინჟინრო - ტექნიკური ფაკულტეტის დოქტორანტ აკაკი კაკაურიძის სადისერტაციო ნაშრომის „ელექტროწიდური გადადნობის ღუმელის არადნობადელექტროდიანი კრისტალიზატორის კონსტრუქციის დამუშავება და კვლევა საშემდუღებლო საელექტროდე მასალის მიღების მიზნით“ საჯარო დაცვა.