„სიძულვილის ენის დაძლევა უნივერსიტეტებში“ - ტრენინგი აწსუ-ს ადმინისტრაციისათვის

მ/წლის 5 დეკემბერს, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში „სიძულვილის ენის დაძლევა უნივერსიტეტებში“ პროექტის ფარგლებში, აწსუ ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის ჩატარდა ტრენინგები თემებზე: „რა არის სიძულვილის ენა?“, „სიძულვილის ენის განმარტება და მიზეზები“, „სიძულვილის ენის დაძლევის საშუალებები“.