კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ინკლუზიური პრფესიული განათლების სპეციალისტის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. ბრძანება #01-04/2