კორეის უნივერსიტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო სტიპენდიები

კორეის უნივერსიტეტი სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე იწვევს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს კორეის მთვრობის სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში.
დამატებითი ინფორმაცია კორეის უნივერსიტეტის სამაგისტრო სკოლისა და სასტიპენდიო პროგრამის შესახებ იხილეთ ვებ გვერდზე: http://graduate2.korea.ac.kr ან დანართში.