პოტენციური დამსაქმებლების, მედიისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!

გაცნობებთ,  რომ  2018  წლის  25  იანვარს,   ადმინისტრაციული  კორპუსის   სამკითხველო დარბაზში  14 საათზე  გაიმართება  აკაკი  წერეთლის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  2018-2024  წლების  სტრატეგიული  გეგმის  პროექტის  და   ბიზნესის   ადმინისტრირების
საგანამანათლებლო პროგრამების განხილვა.
რეგისტრაციისათვის გადადით ბმულზე: სარეგისტრაციო ბმული

გთხოვთ, თქვენი შენიშვნები და მოსაზრებები დააფიქსიროთ რეგისტრაციისას, რაც მოგვცემს საშუალებას მოვახდინოთ შეხვედრის თქვენს სურვილებსა და შეხედულებებზე ორიენტირება.
შეგიძლიათ წინასწარ გაეცნოთ სტრატეგიული გეგმის პროექტს: 2018-2024 წლების სტრატეგიული გეგმის პროექტი და ბიზნესის საგანმანათლებლო პრპგრამებს: http://atsu.edu.ge/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=14&Itemid=120&lang=en