„უსაფრთხო თერაპია-თანამედროვე მედიცინის გამოწვევა“

23 თებერვალს, 17 საათზე, ახალგაზრდობის 98, აწსუ 11-ე კორპუსი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი და  ჯანმრთელობის მართვის ცენტრი ატარებს ერთობლივ ღონისძიებას: „უსაფრთხო თერაპია-თანამედროვე მედიცინის გამოწვევა“.