„თურქეთის სტიპენდიების“ პროგრამა

„თურქეთის სტიპენდიების“ პროგრამა საშუალებას აძლევს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მკვლევარებს, ისწავლონ თურქეთის პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში.
სტიპენდიის პროგრამაში შედის:
•    სწავლის გადასახადი
•    ყოველთვიური სტიპენდია (ბაკალავრიატი - 700 TL, მაგისტრატურა - 950 TL, დოქტორანტურა - 1400 TL,  კვლევა - 3000 TL )
•    ეკონომკლასის ერთი გზის თვითმფრინავის ბილეთი (ერთჯერადად)
•    უფასო საერთო საცხოვრებელი
•    დაზღვევა
•    1 წლიანი თურქული ენის შემსწავლელი კურსი
•    აკადემიური, კულტურული დახმარების პროგრამები

რეგისტრაციის ვადებია:
ბაკალავრიატის პროგრამაზე  - 2018 წლის 16 აპრილიდან - 14 მაისამდე
მაგისტრატურა/რეზიდენტურის პროგრამაზე - 2018 წლის 5 მარტამდე

მსურველები უნდა დარეგისტრირდნენ  შემდეგ მისამართზე:
www.turkiyeburslari.gov.tr