ისრაელის ჰაიფას უნივერსიტეტის სტიპენდიები

ისრაელის ჰაიფას უნივერსიტეტი საქართველოს მოქალაქეებს სთვაზობს სრულ დაფინანსებას სამაგისტრო პროგრამაზე “ბავშვის განვითარება“. აღნიშნული პროგრამა გათვალისწინებულია მრავალფეროვანი პროფესიებისთვის, ისეთები როგორიცაა: პედიატრია, საექთნო საქმე, ფსიქოლოგია, ფსიქიატრია, განათლების მეცნიერებები, ანთროპოლოგია, ერგოთერაპია, ფიზიკური თერაპია, სამართალი და მეტყველების პათოლოგიები.

განაცხადები მიიღება 2018 წლის 31 მარტამდე შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://psy.hevra.haifa.ac.il/~intchilddev/