გერმანელი ფილოსოფოსის თეო კობუშის ლექცია

მ.წ. 9 ივნისს #1118 აუდიტორტიაში,13:00 საათზე, გაიმართება გერმანელი პროფესორის, თეო კობუშის ლექცია - სამართლიანობის იდეა ნეტარ ავგუსტინესთან, ხოლო 11 ივნისს, #1118 აუდიტორტიაში 13:00 საათზე, გაიმართება თეო კობუშის ლექცია  - სამართლიანობის იდეა თომა აქვინელთან.
თეო კობუში არის გერმანელი ფილოსოფოსი. სამართლის და სოციალური თეორიის მიმართულების თანამედროების გამოჩენილი მეცნიერი და სპეციალისტი. ბონისა და ბოხუმის უნივერსიტეტის ემერიტუს-პროფესორი. შუა საუკუნეების ფილოსოფიის ერთ-ერთი საუკეთესო მკვლევარი.
გთხოვთ, დაესწროთ. თარგმანი იქნება უზრუნველყოფილი.