აზერბაიჯანის მე-12 საერთაშორისო საგანმანათლებლო გამოფენა

მიმდინარე წლის 11-13 ოქტომბერს, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით იგეგმება აზერბაიჯანის მე-12 საერთაშორისო საგანმანათლებლო გამოფენა, რომელიც ძირითადად ფოკუსირდება მსოფლიოს მასშტაბით უმაღლეს და შემდგომ განათლებაზე. გამოფენა მონაწილეებს აძლევს საშუალებას წარმოადგინონ საკუთარი პროგრამები და სერვისები და დაამყარონ და გააძლიერონ საერთაშორისო კავშირები. გამოფენასთან დაკავშირებით დაწვრილებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: http://www.eduexpo.az/en-main/.

იხილეთ დანართი.