ფაკულტეტის საბჭო

# სახელი და გვარი აკადემიური თანამდებობა CV
1  ადეიშვილი ვლადიმერ ასოცირებული პროფესორი    
2  მამარდაშვილი თამარ ასოცირებული პროფესორი    
3  ახვლედიანი მაია   ასოცირებული პროფესორი    
4  ბასილაძე იმერი პროფესორი    
5  ბუჭუხიშვილი მამული   ასოცირებული პროფესორი    
6  დეისაძე მანანა   ასოცირებული პროფესორი    
7  კირთაძე შალვა  ასოცირებული პროფესორი    
8 გაბადაძე ქრისტინე   სტუდენტი  
9 გაბარაშვილი მარიამ   სტუდენტი