საერთაშორისო კონსულტანტის იან პიტერსის შეხვედრა პედაგოგიური ფაკულტეტის პროგრამის შემმუშავებელ ჯგუფთან

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიურ ფაკულტეტზე, აკრედიტაციის გასავლელად მზადდება ორი პროგრამა: სამაგისტრო - განათლების მეცნიერებები და მართვა, საბაკლავრო -ადრეული/სკოლამდელი, განათლება.

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების მიზნით, გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით, შეირჩა საერთაშორისო კონსულტანტი, ცნობილი მკვლევარი, გენტის (ბელგია) უნივერსიტეტის პროფესორი იან პიტერსი, რომელმაც მიმდინარე წლის 3 დეკემბერს შეხვედრა გამართა პედაგოგიური ფაკულტეტის პროგრამების შემუშავების ჯგუფთან და ჩაატარა ტრენინგი.