სტუდენტთა და მაგისტრანტთა სამეცნიერო კონფერენცია

2020 წლის 14-15 ივლისს, იგეგმება პედაგოგიური ფაკულტეტის  სტუდენტთა და მაგისტრანტთა  სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარება. კონფერენცია ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში, იმუშავებს  ორი სექცია, სწავლების მეთოდიკათა  და პედაგოგიკის.

იხილეთ კონფერენციის პროგრამა

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.